Servicio de previsiones meteorológicas de calidad para todo tipo de empresas: energía, turismo, agricultura, marítimo, náutico, ocio, eventos. Política de Privacitat – TaikoMeteorologia
Política de Privacitat

Política de Privacitat


 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMENT DE DADES

Responsable:

Identitat: TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. / NIF: B66799248 / Dir. postal: DIAGONAL, 389, 4RT, 1. 08008 – BARCELONA / Correu elect: administracio@taikometeorologia.com

 


 

2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Realitzar una correcta gestió del servei sol·licitat. En aquest sentit, les dades que ens proporcioni seran tractades per:

 

   2.1.  TRACTAMENT DE DADES DE CLIENTS

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. Així mateix TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. tracta les seves dades amb la finalitat de prevenir abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament d’spam, entre d’altres)..

Així mateix la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelizarle com a client.

   2.2.  TRACTAMENT DE DADES DE POTENCIALS CLIENTS

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal d’enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l’empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Així mateix TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. tracta les seves dades amb la finalitat de prevenir abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament d’spam, entre d’altres).

   2.3.  TRACTAMENT DE DADES DE PROVEÏDORS

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

 


 

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 


 

4. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades rau en:

  • L’execució d’un contracte en relació amb la finalitat indicada en l’apartat 1 i 2
  • El consentiment de l’usuari en relació amb la finalitat indicada en els apartats 1 a 3 anteriors.
  • L’interès legítim de TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. en relació amb la finalitat indicada en l’apartat 2 i 3 anteriors.
  • El compliment d’obligacions legals aplicables a TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. para la finalitat indicada en l’apartat 2 i 3 anteriors.

 


 

5. DESTINATARIS

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

Les seves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a TAIKOMETEOROLOGIA, S.L., com ara serveis d’allotjament de contingut, de missatgeria instantània, d’enviament de notificacions, serveis publicitaris, etc. TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis a TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

Les seves dades personals també podran ser cedides a les autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal com s’ha indicat en els apartats 2 i 3 anteriors.

 


 

6. DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilites les seves dades i com pot exercir-los?

Té dret a obtenir confirmació sobre si en TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels seus drets pot dirigir-se a nosaltres a través dels enllaços habilitats que trobarà en els correus electrònics i comunicacions de TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. o en el seu compte d’usuari si aquesta s’habilita.

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. NIF: B66799248 Dir. postal: DIAGONAL, 389, 4RT, 1. 08008-BARCELONA -Correu elect: administracio@taikometeorologia.com. Dirigit a “Atenció a l’Usuari” i indicant en el sobre “Protecció de Dades”. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza en les relacions objecte de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.